分类
外匯交易策略

如何使用趋势线为Olymp Trade

Download Our Free App

Try the latest version of our trading application for a smooth, distraction-free trading experience.

Get Olymp Trade for Any Device

Whether you prefer trading at your desk or on the go — Olymp Trade has got you covered.

The Transactions offered by this Website 如何使用趋势线为Olymp Trade 如何使用趋势线为Olymp Trade can be executed only by fully competent adults. Transactions with financial instruments offered on the Website involve substantial risk and trading may be very risky. If you make Transactions with the financial 如何使用趋势线为Olymp Trade instruments offered on this Website, you might incur substantial losses or even lose everything in your Account. Before you decide to start Transactions with the financial instruments offered on the Website, you must review the Service Agreement and Risk Disclosure Information.

Lucratividade Crescente

Plataforma de negociação que apoia os seus objetivos financeiros.

Comece a Negociar – É Grátis

Entre no Campo das Negociações com o Ronaldinho!

Estamos felizes em anunciar que Ronaldinho se juntou à Olymp Trade e se tornou nosso parceiro 如何使用趋势线为Olymp Trade oficial de negociação online. Receba um impulso de energia para negociações bem-sucedidas com o mestre dos 如何使用趋势线为Olymp Trade ataques habilidosos!

image

Novidades da Olymp Trade

Novos recursos, webinários mais recentes e muito mais.

new-feature-1

30 novos ativos

new-feature-3

Pontos 如何使用趋势线为Olymp Trade de experiência (XP)

Nosso sistema de recompensas oferece aos traders ativos mais regalias e privilégios

new-feature-4

Linha de lucro

Uma ferramenta para lhe ajudar a identificar o ponto de equilíbrio da trade

new-feature-2

Consultor

Analisa diversos indicadores de acordo com as estratégias de negociação

new-feature-4

Conheça Nosso Blog

Aumente o seu nível de experiência de negociação com novos insights e análises de mercado.

Experiência Simples em Qualquer Dispositivo

Se você prefere negociar de onde estiver , a Olymp Trade pode te ajudar.

A plataforma personalizada foi adaptada para qualquer dispositivo que você escolher e a troca entre eles é 100% integrada.

Desktop

Uma Plataforma que Trabalha para Você

Esses recursos ajudarão você a alcançar seus objetivos.

Negociações livres de riscos

Explore a plataforma e teste estratégias gratuitamente

Conta demo

10.000 recarregáveis para praticar e aprender.

Personalize a plataforma com recursos adicionais exclusivos para melhorar suas negociações

Gerente pessoal

Receba orientações individuais com um especialista em negociações

Sem limites. Sem comissões. Sem atrasos.如何使用趋势线为Olymp Trade

Depósitos e saques fáceis e rápidos

6 anos de excelência

Uma inovadora da indústria desde 2014, a Olymp Trade tem muitas conquistas das quais se orgulhar.

award

Parcerias

Em 2019, um dos maiores jogadores de rugby do mundo, Eben Etzebeth (África do Sul), foi parceiro da Olymp Trade.

award

A Olymp Trade se orgulha de patrocinar a equipe LCR Honda da MotoGP™ 2019-2021

As Transações oferecidas por este site podem ser executadas apenas por adultos totalmente competentes. As Transações com instrumentos financeiros oferecidos no Site envolvem riscos substanciais e a operação pode ser muito arriscada. Se você fizer Transações com os instrumentos financeiros oferecidos neste Site, poderá sofrer perdas substanciais ou até mesmo perder tudo em sua Conta. Antes de decidir iniciar as Transações com os instrumentos financeiros oferecidos no Site, você deve revisar o Contrato de Serviço e as Informações de Divulgação de Riscos.

Khả năng sinh lời trên đà tăng

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng Ronaldinho đã gia nhập Olymp Trade và trở thành đối tác giao dịch trực tuyến chính thức của chúng tôi. Tăng cường 如何使用趋势线为Olymp Trade năng lượng để có các giao dịch thành công cùng bậc thầy của các pha phản công nhanh!

image

Đại sứ Chính thức

Tính năng mới nhất của Olymp Trade

Các tính năng mới, buổi 如何使用趋势线为Olymp Trade hướng dẫn mới nhất và nhiều tính năng khác.

new-feature-1

30 tài sản mới

new-feature-3

Điểm kinh nghiệm (XP)如何使用趋势线为Olymp Trade

Hệ thống thưởng mới của chúng tôi mang đến ngày một nhiều phần thưởng và đặc quyền cho các nhà giao dịch hoạt động tích cực

new-feature-4

Đường lợi nhuận

Công cụ giúp bạn xác định được điểm hòa vốn của giao dịch

new-feature-2

Công cụ tư vấn

Phân tích nhiều chỉ báo dựa theo chiến thuật giao dịch

new-feature-4

Khám phá trang blog của chúng tôi

Nâng cấp trải nghiệm giao dịch của bạn với tin tức Insight hoàn toàn mới và phân tích thị trường.

Trải nghiệm liền mạch trên tất cả các thiết bị

Cho dù bạn thích giao dịch tại bàn làm việc hoặc khi đang di chuyển — Olymp Trade đều có thể đáp ứng được.

Sàn giao dịch tùy chỉnh đã được phát triển phù hợp với bất cứ thiết bị nào của bạn và chuyển đổi phiên bản hoàn toàn dễ dàng.

Máy tính

Sàn giao dịch hoạt động vì bạn

Những tính năng này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Giao dịch phi rủi ro

Khám phá sàn giao dịch và thử nghiệm chiến thuật miễn phí

Tài khoản Demo

10.000 có thể tái nạp tiền để thực hành và học hỏi.

Mua sắm

Tùy chỉnh sàn giao dịch với những tính năng cài đặt thêm nhằm nâng tầm giao dịch của bạn

Nhà quản lý cá nhân

Nhận hướng dẫn một một từ chuyên gia giao dịch

Không giới hạn. Không 如何使用趋势线为Olymp Trade phí hoa hồng. Không chờ đợi.

Rút và nạp tiền nhanh chóng và dễ dàng

7 năm dịch vụ tuyệt vời

Nhà tiên phong trong ngành kể từ năm 2014, Olymp Trade đã 如何使用趋势线为Olymp Trade đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào.

award

Hợp tác

Trong năm 2019, Eben Etzebeth (Nam Phi), một 如何使用趋势线为Olymp Trade trong những cầu thủ bóng bầu dục hàng đầu thế giới, đã trở thành đối tác của Olymp Trade.

award

Olymp Trade tự hào được tài trợ đội LCR Honda tại giải MotoGP™ 2019-2021.

Chỉ người trưởng thành có đầy đủ năng lực mới được thực hiện các Giao dịch được Trang web này cung cấp. Các Giao dịch với các sản phẩm tài chính được cung cấp trên Trang web có rủi ro lớn và việc giao dịch có thể 如何使用趋势线为Olymp Trade rất rủi ro. Nếu bạn thực hiện Giao dịch với các sản phẩm tài chính được 如何使用趋势线为Olymp Trade cung cấp trên Trang web này, bạn có thể bị thua lỗ lớn hoặc thậm chí còn mất hết tiền trong Tài khoản. Trước khi bạn quyết định bắt đầu Giao dịch với các sản phẩm tài chính được cung cấp trên Trang web này, bạn phải đọc kỹ thông tin trong Thỏa thuận Dịch vụ và Thông báo Rủi ro.

How To Trade And Win In Olymp Trade With A Simple And Easy Way

As beginners, many people want to 如何使用趋势线为Olymp Trade test whether the Olymp Trade platform really pays money and lets you withdraw money or not. Here, 如何使用趋势线为Olymp Trade in this article, I will show you one of the easiest ways to open a 如何使用趋势线为Olymp Trade 如何使用趋势线为Olymp Trade profitable order and make some profit in Olymp Trade. At the same time, I will give you a few notes on how to trade in Olymp Trade.

Video for making money in 如何使用趋势线为Olymp Trade Olymp Trade with an account of $50

How to make money in Olymp Trade with a $50 account

Choose the reasonable trading assets in Olymp Trade

If you are new with a starter account of only $50, then you should choose currency pairs or assets with a payout rate of 80% 如何使用趋势线为Olymp Trade or more. This is the profit ratio that you will receive if you win. For example, you enter 1 transaction of $100 with a payout of 80%. If you win, you will gain a profit of $80.

Selecting Fixed Time and the currency pair for trading

Notes: The higher the payout rate is, the more secure your 如何使用趋势线为Olymp Trade balance becomes.

For example, you are trading with the USD/JPY pair and a payout of 60%. You open 5 orders ($10 each). 3 wins – 2 losses => You lose $20 for 2 losing orders and make $18 for 3 winning orders => Your balance is still losing 如何使用趋势线为Olymp Trade $2.

But if you trade with the EUR/USD pair and a payout of 80%. You also open 5 orders ($10 each). 3 wins – 2 losses => You are still profitable with $4.

Advice for beginners: EUR/USD and GBP/USD are the best 2 currency pairs for you to get acquainted with during your first trades.

The principles of candlesticks

At different time frames, the price will have different fluctuations. It will also create different candlesticks. Just by observing, you can realize this.

For example, during this trading time frame, EUR/USD creates alternating green and red candles. There are at most 4 consecutive green candles, after which a red candle will appear. And vice versa, there are at most 4 consecutive red candles and then green candles will 如何使用趋势线为Olymp Trade appear.

Analyzing candles in the Olymp Trade trading platform

Notes: Do not observe the 1-minute Japanese candlestick pattern. Fast fluctuations may make you lose money faster and easier.

Open correct orders

Now you know the principle of candles. The trading strategy for use in Olymp Trade that I mention now will be as follows. When 2 red candles appear in the market, you should start opening orders. Now you bet that 如何使用趋势线为Olymp Trade the third candle will be a green one. If the third candle is still a red one, then open another order to bet that the fourth one will be green. It means that you will open 2 “HIGHER” orders continuously.

For details, you open 2 “HIGHER” orders to 如何使用趋势线为Olymp Trade bet that a green candle will appear after 2 consecutive red candles.

Order 1: Bet on a green candle – open an UP order – $2 => LOSE

Opening an UP order

Order 2: Bet on a 如何使用趋势线为Olymp Trade green candle – open 1 more UP order – $5 => WIN

Opening the second UP order

After 2 orders, you gain 如何使用趋势线为Olymp Trade a profit of $2.1. Profit ratio is $2.1/$50 = 4% of the balance.

Know where to stop

Do you ever have these questions as follows? If you lose both orders 如何使用趋势线为Olymp Trade in a row, what should you do? The answer is “Stop!”. When the movements of candles do not follow any cycle, then stop. Keep your money.

On the contrary, if you win, 如何使用趋势线为Olymp Trade 如何使用趋势线为Olymp Trade you should also know where to stop. You may find that you have only earned a few dollars. But in fact, the profit you gain is several percentages of your total capital.